Obserwuj

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://melvin-hamilton.pl.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy Melvin & Hamilton Digital, działający pod adresem https://melvin-hamilton.pl, prowadzony jest przez Melvin & Hamilton Digital SAS, uproszczona spółka akcyjna, 32 Rue D'Argout, 75002, Paryż, Francja, NIP: 51846664400029, REGON: 518466644. Działalność gospodarcza jest zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek w Paryżu pod numerem 518 466 644.

32 Rue D'Argout, 75002 Paryż, Francja; tel. +48 22 39 704 51; mail: info@melvin-hamilton.com

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

- zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

- warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

- zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: dostęp do Internetu.

6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Melvin & Hamilton Digital zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://melvin-hamilton.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

Komentarze

Oparte na technologii Zendesk